Konveyör Hatları

Monoray Konveyörler

Monoray Konveyör hatları tek hatlı bir sistem olup kompakt tasarımı, standart parçalı modüler sistem, optimum yerleşim planlaması için malzeme taşınmasında esnek çözümler sunmaktadır. Ürün boyutlarına ve konveyör yerleşimine bağlı olarak askılama, ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Temel olarak ikiye ayrılır.

Webb Konveyör

Genellikle askılı (overhead) uygulamalarda zincir ve üzerine monte edilmiş olan trolleylerin (malzeme taşıyıcı arabalar), NPI ray profili üzerinde yatay eksenlerde hareket ederek ürünlerin taşındığı sistemlerdir. Basit yapıları, kolay periyodik bakımları ve sağlamlıklarıyla ön plana çıkmaktadırlar ve boyahane ortamlarındaki 200°C ye kadar olan sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

Genellikle, ağır ürünlerin yüzey işlem, boya ve montaj hatlarının taşıyıcı sistemleri olarak tercih edilmektedirler. Bu sistemlerde uygun askılama yapıldığında taşıma kapasitesi 16 tona kadar çıkmaktadır.

3”, 4” ve 6” Webb tipi konveyör sistemleri bulunmaktadır. Kullanılacak konveyör tipi, malzeme boyut ve ağırlığına göre belirlenir.

      

Kardan Konveyör

Adını zincirin mafsal yapısından alan kardan konveyörler, kapalı kılavuzlama rayları içinde yatay ve düşey eksenlerde hareket edebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Konveyörün üstte, taşınan malın altta olduğu askılı (overhead conveyor) sistemlerin yanı sıra, konveyörün altta, taşınan malın üstte olduğu zemin (floor conveyor) uygulamalarında da kullanılmaya müsaitlerdir.

 

Askılı (overhead) uygulamalar

        

Zemin (floor conveyors) uygulamalar

      

Power & Free Konveyörler

Power & Free Konveyörler, çift hat (twin-track) sistemine esas alarak çalışır. Üst hat, taşıyıcı arabaları çekmek için güç zinciri (power chain), alt hat ise taşıyıcı troleyleri klavuzlamak için kullanılır. Eşit adımda yerleştirilmiş olan çekici klampler güç zincirine takılır ve taşıyıcıları troleyleri hareket ettirmek suretiyle hat boyunca ilerletirler.

Durdurma istasyonları ise güç zinciri ve arabalar arasındaki bağlantıyı kesmek için kullanılır. Bir durdurma istasyonu kapatıldığında, güç zinciri hareket etmeye devam ederken taşıyıcı durur. Çekici klampler ve taşıyıcı troleyler tasarımı itibarı ile çoklu taşıyıcıları bir durak istasyonunun arkasına tamponlanabilir (buffer zone), hareket yönünü veya hattını değiştirebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu nedenle yüksek verimlilik beklenen ve çoklu işlemlerin gerektiği proseslerde tercih edilirler. Özellikle tam otomatik toz boya tesislerinde esnek konveyör hatlarının dizayn edilebilmesine olanak sağladığı için tesisin kurulacağı alanı minimize eder.