Toz Boya Pişirme Fırınları

Manuel veya otomatik olarak toz boya işlemi uygulanan iş parçası, toz boyanın polimerizasyonu için iş parçasının yüzey sıcaklığı 180-200 °C aralığında 10 dk olmak suretiyle pişme (kürlenme) işlemine tabi tutulurlar. Pişirme fırınları bu işlemi gerçekleştirebilmek için tasarlanmış olup manuel veya otomatik çalışma sistemlerine uygun imal edilebilmeleri mümkündür. Manuel pişirme fırınları kutu tipi (Box Tipi) olup genellikte yüzey temizleme işleminin el ile veya daldırma yöntemi ile yapıldığı ve boyama işleminin manuel olarak yapıldığı işletmelerde yaygın olarak kullanılır. Parça boyutlarına ve kapasitesine göre dizayn edilebilir. Otomatik hatlarda ise pişirme fırınları tünel tipindedir. Konveyör hattında asılı olan malzeme elektrostatik toz boya kabininden geçtikten sonra konveyör vasıtasıyla pişirme fırınına yönlendirilir.

 • Manuel ve sürekli çalışmalara uygundur.
 • Modüler olarak sandviç panellerden imal edilmiştir.
 • Kurulum ve devreye alma sürelerini kısa olduğu için işletmenin iş kaybına neden olmaz.
 • Sandviç paneller, 160 mm kalınlığında, 50 kg/m3 yoğunlukta ve 200 °C de Isıl İletkenlik Değeri 0,072 W/mk olan kaya yünü (Rockwool) ile izole edilmiş olup ısı kayıpları minimize edilmiştir.
 • Fırın set sıcaklığı max 250 °C olacak şekilde dizayn edilmiştir ve sürekli hatlarda yaklaşık 10 dk pişirme (kürlenme) süresine tabi tutulacak şeklide konveyör hızına bağlı olacak şekilde boyutlandırılırlar.
 • Enerji kaynağı olarak isteğe bağlı Doğalgaz (LNG/LPG), mazot veya elektrikli seçenekleri ile imal edilebilirler. 
 • Isıtma şekli endirekt ısıtma olup konveksiyon prensibine dayalıdır.
 • Sıcak hava sirkülasyonu direkt veya kayış kasnaklı bağlantılı radyal fanlar vasıtası ile sağlanır.
 • Hava Dağıtım menfezleri fırın içerisindeki hava akımının homojen olmasının sağlanabilmesi için ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
 • Homojen ısı dağılımı neticesinde kaliteli yüzeyler ve optimum kürlenme döngüsü sağlar.
 • Tünel tipi fırınlarda, fırın giriş ve çıkışları ısı kayıplarını engellemek için hava perdeleri ile donatılmıştır.
 • Hızlı ısınma oranı sayesinde enerji ve iş kayıplarını minimuma indirecek şekilde dizayn edilmiştir.